Nationella prov omprövas

De nationella proven i skolan måste få mindre betydelse för betygssättningen. Det anser Skolverket som därför vill avskaffa betygsnivåerna på de nationella proven, som nu fungerar som hjälpmedel för lärarna när de sätter betyg på eleverna.
Nationella prov ges i de tre kärnämnena svenska, matematik och engelska i både grundskolan och gymnasiet. Till sin hjälp får lärarna ett diskussionsmaterial som handlar om elevernas kunskapsnivå. Dessutom får niondeklassarnas lärare riktlinjer för betygssättning, och det är dessa som ska slopas från våren 2003. Provet kommer dock att vara kvar i sin nuvarande omfattning.