Borgholm vill ha ny myndighet

Representanter för Jordbruksutskottet har i dag besökt länet. Man har bland annat varit på högskolan i Kalmar och försöksstationen i Torslunda. Men framför allt har utskottets representeanter träffat Borgholms kommunalpolitiker och diskuterat nerläggningen av mejeriet och möjligheten att få den nya Djurskyddsmyndigheten placerad i Borgholm.
Andra orter som vill ha myndigheten är Uppsala, Lund och Skara. Jordbruksutskottets vice ordförande Sinikka Bohlin bedömer att Borgholms chanser är stora om regeringen lägger vikt vid regionalpolitiken. Beslutet om var Djurskyddsmyndigheten ska vara väntas regeringen ta inom en månad.