Stressen bland skolbarn ökar

Barn i skolan blir allt mer stressade, det visar en ny undersökning som Barnombudsmannen, BO, har gjort.
BO har frågat skolbarn hur de ser på arbetssituationen i skolan, och resultatet visar att allt fler mår psykiskt dåligt. En viktig orsak till det tros vara arbetsmiljön i skolan, med stora klasser och slitna lokaler.