Unikt fynd vid offerplats

Vid en offerplats i Finnestorp i Västergötland har forskarna gjort fynd från 400-talet e.Kr. Fynden pekar på att Svear som besegrats av Götar i ett stort slag i trakten har begravts för att offras till gudarna.
Fynden i mossen i Finnestorp i Varatrakten pekar på att det är svearnas stormän som offrats i något som kallas krigsbytesoffer. Männen har begravts med hästar och utrustning. Fynden av liknande offergarvar är ytterst få.