Förslag om att dra in ambulanser

Politikern och ambulansföraren Ingemar Gustafsson i Eksjö vänder sig nu till både landstingspolitiker och kommunpolitiker för att föreslå förändringar i ambulansverksamheten på Höglandet.
I ett brev skriver Gustafsson att ambulansverksamheten går med stora underskott och att bristen på narkossköterskor är katastrofal. Ingemar Gustafsson vill ta bort en akutbil och en dagbil och istället använda personalen till att bemanna en resursambulans dygnet runt.