Försvarets budget spricker

Försvaret kommer inte att få balans i budgeten i år, rapporterar Sveriges Radio Blekinge.
Så sent som vid Försvarets halvårsrapport den 14 augusti sa Överbefälhavaren att målet var att gå skuldfri ur innevarande år. I stället tvingas Försvaret att låna 200 miljoner kronor i så kallad anslagskredit, ett belopp som dock måste betalas tillbaka nästa år och alltså då minskar handlingsutrymmet för år 2003.