Tillsyn av gårdar återupptas

Från och med den andra maj ska miljö- och hälsoskyddskontoret återuppta tillsynen av dom gotlänska gårdarna.
Normalt har djurskyddinspektörerna besökt drygt 700 gårdar per år, men under de senaste två månaderna har inte något besök gjorts på grund av risken för mul- och klövsjukesmittan.