Sopstraff i Lilla Edet

Straffavgifter för sopslarv kan bli verklighet i Lilla Edet. Nu föreslår miljö och tekniknämnden att den som slänger brännbart avfall i komposten får sin sopavgift höjd med 50 procent. Det kan innebära ca 700 kronor per år för ett privathushåll. För att upptäcka felsorterarna ska sophämtarna rapportera om de märker att det finns brännbart avfall i komposten. Kommunstyrelsen i Lilla Edet tar ställning till förslaget på tisdag.