Lättare att bli fiskare

Det kan bli lättare att få yrkesfiskarlicens- det föreslår Fiskeriverket i en utredning som nu ligger på regeringens bord. Radio Väst har ju berättat om Anders Ljungberg, som vill fiska kräfta norr om Strömstad men som inte får yrkeslicens. Fiskeriverket skriver i utredningen att fiskarkåren måste föryngras och därför tar man upp tanken på en slags begränsande yrkesfiskarlicenser- så att en fiskare bara får ta upp vissa arter. Men det krävs hårdare koll på fiskarnas loggböcker, skriver Fiskeriverket.