Krav på skärpta lagar för jobben

De socialdemokratiska riksdagsledamöterna Martin Nilsson och Göte Wahlström kräver nu att lagarna skärps när det gäller tidsbegränsade anställningar.
Enligt en LO-rapport som nyligen presenterades visar det sig att hundratusentals svenskar saknar ekonomisk trygghet på grund av osäkra anställningar och att det i hög grad är barnen i dessa familjer som får betala priset i form av oro och stress. S-riksdagsmännen bjuder också in länets kristdemokrater och centerpartister att underteckna riksdagsmotionen med krav på skärpt lagstiftning när det gäller jobben.