Thorbjörn Fälldin hedersdoktor

Mitthögskolan installerar 16 nya professorer vid en högtid i domkyrkan i Härnösand nästa fredag.
En av dom som ska installeras är rektor Gunnar Svedberg som varit i tjänst i två år. Den tidigare ordföranden i Mitthögskolans styrelse, förre centerledaren och statsministern Thorbjörn Fälldin kommer att utses till hedersdoktor. Den närmaste veckan kommer professorerna att hålla sina installationstal i Sundsvall, Härnösand och Östersund.