Var 3:e äldreomsorgschef sjuk.

Var tredje chef inom äldreomsorgen i Bollnäs och Gävle kommun, är eller har varit långtidssjukskriven det senaste året.
Det visar en rapport från fackförbundet SKTF. I hela landet är siffran var femte chef inom äldreomsorgen, som är eller har varit sjukskriven längre än 14 dar. Förbundsordförande på SKTF, Inger Efraimsson säger till Radio Gävleborg, att resultatet är nedslående. Hon efterlyser mer resurser från kommunerna i form av administrativ hjälp till cheferna.