2 sparförslag på sjukhus.

Det krävs radikala förändringar inom Hälsingland sjukhus för att för att klara av dom framtida sparkraven.
Inom en fem års period måste sjukhuset spara 150 miljoner kronor. För att klara det har Hälsinglands sjukhus verksamhetschefer tagit fram två alternativa lösningar. Antingen får Hudiksvall sjukhus samma utformning som Bollnäs sjukhus har i dag. Det innebär bland annat att förlossningsvården, kvinnokliniken och ögon och öron kliniken flyttas från Hudiksvall. Eller så samordnas alla operations- och jourverksamhet som behövs för kirurgi, ortopedi och gynekologi till Hudiksvalls sjukhus. (Sjukhusdirektören Rolf Markström påpekar att det kan komma fram fler alternativ innan något beslutas.)