Namninsamling för Stångamejeriet

Gruppen ''Rädda Stångamejeriet'' ska starta en namninsamling för att rädda kvar mejeriet i Stånga. Med namninsamlingen som grund ska de uppvakta Arlas ledning.
I uppropet pekar gruppen bland annat på att konsekvenserna kommer att bli allvarliga för södra Gotland, eftersom ett 40-tal arbetstillfällen försvinner när mejeriet läggs ner. Styrelsen för Arla Foods har beslutat att Stångamejeriet ska läggas ner år 2003.