Nya varsel på Ericsson.

Ericsson varslar nu ytterligare personal.
Först drabbas Ericssons konsumentdivision i Lund där 90 personer varslas om uppsäjning, men fler varsel är att vänta - samtliga orter där Ericsson har verksamhet kommer att drabbas. Varslen kommer att läggas senast under september månad. Redan i samband med det stora varslet i maj förvarnade Ericssonledningen om att fler varsel skulle komma.