Godemän får kritik.

Överförmyndarnämnden i Bollnäs får kritik av JO för bristande handläggning.
Det kritiserade ärendet gäller en man som var missnöjd med sin godeman å därför ville att godmanskapet skulle upphöra eller att han fick en ny god man. Men kommunen utgick ifrån att mannens begäran inte var allvarligt menad och brydde sig varken om att kontakta mannen eller att hänvisa ärendet vidare till tingsrätten. Enligt JO har därför överförmyndarnämnden brustit i handläggningen, skriver Ljusnan idag