Dåliga socialutredningar i flera kommuner

Häromdagen berättade Radio Sörmland att Strängnäs kommun inte alltid följer lagen när de gör utredningar om barn som riskerar att fara illa. Men Strängnäs är inte ensam om att ha brister i sina utredningar. Länsstyrelsen genomför just nu granskning av alla Sörmländska kommuner och hittills har fyra av fem fått kritik berättar Tor Nilsson som ansvarar för utredningarna.

– Ingen har fått allvarlig kritik, vi har valt att bara rikta kritik, men det är ju alltid allvarligt att få kritik, säger Tor Nilsson på Länsstyrelsen.

Alla länsstyrelser runt om i landet har fått i uppdrag av regeringen att granska hur kommunerna sköter sina utredningar när det gäller barn som riskerar att fara illa. Länsstyrelsen i Sörmland är klar med fem av länets nio kommuner och Katrineholm, Strängnäs och Vingåker får kritik för att utredningarna drar ut på tiden.

Enligt socialtjänstlagen heter det att det ska ”ske omedelbart” men i de här kommunerna har det ibland gått flera veckor från anmälan till beslut. De här tre kommunerna, och även Torshälla kommun, får också kritik för att dokumentationen i ärendena är slarvigt gjorda, ibland finns inga datum för när utredningen har påbörjats och i andra fall saknas uppgifter vem som har anmält att barnet kanske far illa.

Oxelösund är den enda kommunen som slipper kritik. Vad som är anledningen till att deras arbete fungerar bättre vet inte Tor Nilsson - länsstyrelsen har inte haft i uppdrag att göra den sortens bedömningar. Fast trots det så skriver man i sitt beslut om Vingåker, att kanske beror de bristande rutinerna kring utredningar på att personalomsättningen har varit väldigt hög.

Länsstyrelsen kommer göra uppföljningar i alla de kommuner som fått kritik, men bara i Strängnäs kommer man att göra en ny tillsyn, eftersom man konstaterat att några utredningar inte följer socialtjänslagen, något som Radio Sörmland tidigare berättat.

Tor Nilsson på Länsstyrelsen tror att kritiken mot socialförvaltningarna i slutändan kommer att leda till ett bättre arbete.

– Man ser detta som vi kommer med som en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb, säger Tor Nilsson på Länsstyrelsen.

Cecilia Sobocki
cecilia.sobocki@sr.se