Lag om högmålsbrott ses över

Justitieminister Tomas Bodström vill se över lagen om så kallade högmålsbrott. Det beskedet kommer efter tårtkastningen mot kungen utanför Varberg, en händelse om innebär att den 16-årige förövaren hotas av sex års fängelse.
Bodström anser att lagen om högmålsbrott är ålderdomlig och bör ändras, så att den inte bara gäller brott begångna mot kungen utan även mot statsministern och andra regeringsrepresentanter. Bodström tycker också att det inte behöver preciseras hur långt straff som ska kunna utdömas. I dagens lagtext talas om upp till sex års fängelse.