Utjämnat i EMU-frågan

Svenskarnas inställning till det europeiska valutasamarbetet, EMU, har förändrats kraftigt. Enligt Demoskop är det nu jämnt mellan ja- och nej-sidan.
Båda sidorna får 44 procent i den senaste opinionsmätningen om svenskarnas inställning till EMU. I den förra Demoskop-mätningen, gjord i maj, ledde nej-sidan med nio procentenheter. En professor i statsvetenskap säger till Finanstidningen att det är lite av en gåta varför opinonen i EMU-frågan har vänt.