Svensk vargstam ökar

Men den norska skyddsjakten gör att den skandinaviska vargstammen är oförändrad.
Vargstammen i Sverige fortsätter att öka och omfattar nu troligen cirka 100 individer. Det är första gången sedan andra hälften av 1800-talet som antalet vargar i landet kunnat räknas i tresiffriga tal. Trots detta är den samlade skandinaviska stammen inte större än i fjol, beroende på skyddsjakten i Norge, där 13 vargar skjutits i år med myndigheternas tillstånd.