Fortsatt deltidsarbetslöshet

Målet att halvera deltidsarbetslöshet inom vården i Skåne till årskiftet nås inte.
Länsarbetsnämnden i Skåne kommer inte att klara målet att halvera antalet deltidsarbetslösa inom vård och omsorg till årsskiftet. Det säger Mikael Karlsson som är kontaktperson i frågor om deltidsarbetslöshet på länsarbetsnämnden i Skåne. - Men vi har lyckats få ner antalet deltidsarbetslösa inom vård och omsorg med 11 procent sedan november 1999. Den siffran ska jämföras med hela riket där antalet deltidsarbetslösa inom vård och omsorg minskat med 16 procent under samma period. Mikael Karlsson tror dock att det uppsatta målet kommer att nås inom kort. - Under nästa år är jag övertygad att man nått målet att halvera deltidsarbetslösheten inom vård och omsorg.