Fartygsled vid Gotland flyttas?

Effektivare sjöräddning, hårdare sjösäkerhetsregler och ändrade fartygsrutter i Östersjön, Det är några av frågorna som ska diskuteras vid ett extra ministermöte i Köpenhamn på måndag. I mötet deltar ministrar från de flesta östersjöländerna, från Sverige kommer näringsminister Björn Rosengren.
Ett av förslagen som kommer upp är att flytta fartygsleden kring Gotland. Godstransporterna över Östersjön väntas fördubblas på tio år och allt större fartyg söker sig in i det känsliga innanhavet. I vissa känsliga områden i Östersjön, kan det bli aktuellt att förbjuda fartygstrafik helt, det handlar bland annat om fågelskyddsområden.