Bilfritt i Visby

Den 22 september blir delar av Visby bilfritt. Det handlar om den årliga EU-kampanjen '' I stan utan min bil'' där det idag ingår över 600 europeiska städer.
För Visbys del blir det en försiktig start där man i år nöjer sig med att stänga av Adelsgatan och Hästgatan längs det som kallas Strövet. Dessutom stängs två av gatorna runt det nya Almedalsbiblioteket.