Konflikt om tågfinansiering

En konflikt är under uppsegling när det gäller vem som ska betala för tågtrafiken mellan Nässjö och Halmstad i framtiden.
Hallandstrafiken och statliga Rikstrafiken är överens om hur trafiken ska finansieras, medan länstrafiken i Jönköpings och Kronobergs län vill ha en annan modell. Parterna träffades igår och man måste hitta en lösning inom några veckor. Affären är i storleksordningen 70 miljoner kronor. Avtalet gäller fem år från och med nästa sommar.