Utgrävning för dyrt

Länsantikvarien Kjell-Håkan Arnell säger nu nej till en utgrävning av en markbit vid Västerviks gamla strandlinje som nu ska bebyggas med ett garage.
Eftersom garaget inte skadar underliggande kulturlager varken ska eller får vi besluta om ett stort ingrepp i fornlämningen, säger Kjell-Håkan Arnell. Fornlämningen kommer att va skyddad, och vi har inga pengar till att göra en stor utgrävning nu, menar han. Det är länssmuseet och Kulbackens museum i Västervik som vill att den historiskt intressanta marken ska undersökas.