Västervik vann bullertvist

Västerviks motorsportklubb har vunnit en bullertvist mot länsstyrelsen, och behöver inte vidta ytterligare åtgärder för att minska ner på ljudnivån. Ärendet har varit uppe i Miljödomstolen efter att boende i närheten klagat på att dom bullerreducerande åtgärder som redan tagits inte varit tillräckliga.
Länsstyrelsen var av samma åsikt men Västerviks motorsportklubb får nu rätt av miljödomstolen och behöver inte göra mer för att sänka ljudnivån.