Pengar till Östersjöprojekt

Nu blir det mer pengar till forskare för att undersöka varför bestånden av gädda och aborre minskar utmed östersjökusten.
Lena Kautsky på Askölaboratoriet utanför Trosa är ansvarig för forskningsverksamheten om blåstången. Hon ska undersöka om det finns ett samband mellan minskningen av blåstång och fiskbestånden: Blåstången, som är en viktig plats för många av småfiskarna under uppväxten, har minskat kraftigt under flera år. Det kan vara en anledning till att fiskbestånden också minskar. Naturvårdsverket satsar 2 miljoner på forskning om blåstång, och vad minskningen av den betytt.