Översvämning i Rajastrand

Byborna i doroteabyarna Rajastrand och Lillånäs har delats av det översvämmade vattnet. Vägen emellan är avstängd.
Det är inte första gången det händer och dom som bor i byarna tycker att Sydkraft håller vattnet för länge i sina magasin innan dom släpper iväg det. I Rajastrand står sågverk och fritidsstugor under vatten. För de som bor i Lillånäs innebär vägavstängningen att man får ta en skogsväg för att komma nånvart med bilen. Till Dorotea blir det en omväg på två och en halv mil. Sydkraft beklagar besvären och ska undersöka vägen för att undvika att den ska behöva stängas av i framtiden i alla fall.