Brist på fisk oroar Region Skåne

Ansöker om hjälp hos regeringen för att rädda fisken längs Östersjöns kust.
Bristen på insatser för att rädda fisken och tången längs sydöstra Sveriges kust oroar regionpolitikerna i Skåne. Och tillsammans med regionförbunden i Kalmar och Blekinge län har nu Region Skåne ansökt om hjälp hos regeringen. Det var i slutet av 1980-talet som de första rapporterna kom om att det inte längre fanns gäddor i södra Kalmarsund. Stora undersökningar genomfördes av Fiskeriverket under slutet av 1990-talet och det visade sig att problemet spridit sig. Utmed stora delar av den svenska östersjökusten fanns det nu inte längre några yngel av gädda och abborre och det infördes förbud mot att fånga vuxna gäddor och abborrar under lektiden längs smålandskusten och på Gotland. Under nittiotalet har det kustnära torskfisket också varit mycket dåligt och fångsterna av strömming och skarpsill viker. Och även tången har sedan drygt tio år tillbaka börjat försvinna. Men ingenting görs för närvarande för att komma tillrätta med problemet och regionstyrelserna i de tre länen i Skåne, Blekinge och Kalmar försöker därför nu få regeringen att inse vilket stort hot fisk- och tångdöden innebär för tillväxten i regionen. Regeringen föreslås utse en särskild grupp bestående av politiker och experter som tillsammans med lokala aktörer ska komma fram till åtgärder. De tre regionstyrelserna kräver också pengar till särskild forskning på området.