Avtal om minskat torskfiske

Fångstkvoterna i Östersjön skärs ner kraftigt och näten som används i garnfisket ska ha större maskor.
Efter en veckas förhandlingar enades Fiskerikommisionen för Östersjön i går om ett åtgärdspaket för att rädda torsken i Östersjön. Totalt får det fångas 76 000 ton torsk i Östersjön under nästa år. Och det är en minskning av kvoten med nästan 30 procent. Dessutom blir det helt stopp för torskfiske under juni, juli och augusti. Torskstammen i Östersjön har länge varit på tillbakagång och i somras föreslog det internationella havsforskningsrådet till och med ett totalstopp för torskfisket för att fiskstammen skulle få en chans att återhämta sig. Jordbruksminister Margareta Winberg säger i en första kommentar att överenskommelsen är mycket glädjande och ytterligare ett väsentligt steg för att rädda torskbeståndet. Även sillkvoten i Östersjön minskas nästa år från 300 000 till 200 000 ton, medan skarpsillkvoten ökas från 355 000 till 380 000 ton. Laxkvoten ligger kvar på den tidigare nivån på 450 000 fiskar.