Järpenelever tränar för hårt

På skidgymnasiet i Järpen förekommer överträning. Skolan försöker motverka utbrändhet.
Framför allt bland förstaårs eleverna kan det vissa år märkas en tendens till överträning. Lärarna uppmanar då eleverna att ta det lugnare eller ägna sig åt lågintensiv träning. Det säger Pecka Eriksson,chefstränare vid skidgymnasiet i Järpen.