Fler får jobb efter yrkesstudier

Ett förändrat arbetssätt på arbetsförmedlingarna i Sörmland har gjort att fler får arbete idag än tidigare efter att ha genomfått yrkesinriktad utbildning.
68 procent av de närmare 600 personer som deltagit i yrkesinriktad utbildning har fått ett reguljärt arbete. Några påbörjade ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller påbörjade en annan utbildning. Nu återstår endast två procent för att nå målet, uppger Länsarbetsnämnden.