Bärckröding hotar öringen

Den amerikanska bäckrödingen har blivit en allvarlig konkurrent till laxöringen i svenska vattendrag.
Det är framför allt i de små, kalla vattendragen som bäckrödingen kunnat tränga undan öringen. Bäckrödingen verkar också tåla försurningen bättre. Nu ska en studie genomföras Ammerådalen i Jämtland, syftet är att kartlägga de ekologiska och genetiska riskerna med de avsiktliga utsättningarna av den amerikanska bäckrödingen som hittills gjorts.