Oljeutsläpp i Öresund

Kustbevakningen stoppade fartyget som släppte ut oljan utanför Helsingborg.
Kustbevakningen i Öresund stoppade vid lunchtid ett fartyg som misstänks ha släppt ut olja mellan ön Ven och Viken, norr om Helsingborg. Ett kustbevakningsfartyg tog sig ut till fartyget och prover togs på oljan för att fastställa att den kommer från fartyget. Förhör hölls även med befälhavaren. Vakthavande befäl vid Kustbevakningens ledningscentral kan ännu inte säga om det rör sig om ett medvetet utsläpp eller om det har skett oavsiktligt. Det är inte heller känt hur mycket olja som har släppts ut i havet.