Fastighetsskatten görs om

Fastighetsskatten ska göras om så att taxeringsvärdet ska fastställas vart tredje år i stället för varje år som nu, erfar Ekot. Det är ett resultat av budgetförhandlingarna mellan regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet.
Reglerna träder i kraft 2003 och innebär att höjningen eller sänkningen av taxeringsvärdet och därmed fastighetsskatten slås ut över tre år så att effekten av snabba prisstegringar bromsas.