Hög hyra för äldre i Eskilstuna

De gamla på Nyfors äldreboende i Eskilstuna kan få betala mer i hyra i framtiden.
Anledningen är att lokalerna, enligt förslag, ska rustas upp och få högre standard. Samtidigt ses nuvarande hyror som relativt låga, enligt Eskilstuna kommun. Nuvarande hyresavtal går ut vid årskiftet och en upprustning ska göras för att lokalerna ska utnyttjas på ett bättre sätt, enligt en skrivelse från vuxenförvaltningen.