Höga flöden

SMHI varnar nu för mycket höga flöden i nedre delen av Ångermanälven och i biflödet Faxälven nedanför Ströms Vattudal. Dessutom kvarstår dom höga flödena i Ångermanälvens andra stora biflöden Fjällsjöälven och Åseleälven.