Brand i spånsilo

I natt började det brinna i en sågspånssilo på Husums snickerifabrik. Det rör sig troligen om självantändning. Området är nu avspärrat.