Optimism på G7-möte

Finansministrarna i världens sju ledande industrinationer - G7-länderna - sa vid sitt möte i Washington att grunden för den globala ekonomiska tillväxten fortfarande är stark - trots det senaste årets minskning.
I uttlandet sas också att Europa bör främja sin tillväxt genom att genomföra ''strukturella reformer''. När det gäller USA sa finansministrarna att USA:s penningpolitik främjar tillväxten på lång sikt och att grunden till fortsatt tillväxt finns - trots den senaste tidens avmattning i den amerikanska ekonomin.