Endast en lista till kyrkoval

I ett tiotal av länets församlingar kommer det i kyrkovalet den 16 september endast finnas en lista att rösta på.
I ett flertal församlingar i Eskilstuna och Nyköping har de politiska partierna inte kunnat sätta ihop några egna kandidatlistor. Därför har man valt att sätta upp de kandidater som ställer upp till församlingsvalet på samma lista. Gunnel Mellqvist, ledamot i stiftstyrelsen och företrädare för moderaterna i Nyköping, säger att församlingarna inte haft något annat val och att man som väljare ändå har möjligheten att kryssa för den kandidat man helst vill se i sitt kyrkoråd.