Patientsäkerheten ökas

Länets ambulanser har utrustats med nya säkerhetbälten för patienterna. Varje ambulans har fått ett så kallat 4-punktsbälte.
Patienten spänns fast med två remmar över axlarna som sedan fästes i ett magbälte. Det finns ingen lag som säger att patienterna måste var bältade bak i ambulansen men Ingemar Walfridsson, avdelningsföreståndare på ambulansenheten på Ryhov säger till nyhterna att man ändå ville öka säkerheten i bilarna men att man inte spänner fast patienten om bältet är i vägen för behandling.