Oväder

Det regniga och blåsiga vädret har orsakat problem på många håll i landet idag både på land och till sjöss.
I närheten av Vinga utanför Göteborg spolades tre personer överbord från en segelbåt men de kunde räddas. Längs bohuskusten har vindbyar på över 20 meter per sekund uppmätts. Flera färjeturer har inställts både väst-och ostkusten. I Blekinge har många husägare drabbats av översvämningar till följd av det kraftiga regnvädret. Enligt SMHI har Ölands södra udde fått mest regn det senaste dygnet - 108 millimeter regn. I norrland har regnet de senaste dagarna medfört att det är mycket vatten i åar och älvar. I till exempel vattenmagasinet Ström-vattudal längs Faxälven, är vattennivån nu bara två centimeter från den övre dämningsgränsen. Vägverket i Västerbotten har stängt av en bro i Alvån sedan brons ena fäste sjunkit ned en dryg decimeter.