Strömlöst efter brand

En brand i en transformatorstation i Gärds Köpinge utanför Kristianstad har lett till att 400 hushåll i Gärds Köpinge saknar ström.
Sydkraft räknar med att strömmen är tillbaka vid 1-tiden idag.