Råttinvasion på Gotland !

Anticimex varnar för en kommande rått- och musinvasion på Gotland i höst ! Framförallt är det en ökning av de stora brunråttorna som har skett, säger Yngve Osin på Anticimex.
Det är sommarens varma väder med god växtlighet som orsakar allt fler kullar nu i höst. Råttorna har haft en rejäl tillgång till mat och vatten. Ökningen gäller hela Gotland. Tidigare har landsbygden varit mest drabbad av brunråttorna, men de stora ladugårdsråttorna påträffas nu allt oftare även i tätorter.