Miljöåklagare vill ändra lagar

Christer Pettersson, miljöåklagare i sörmland och östergötland, vill förändra miljöbalken, eftersom han anser att åklagare och polis fått alldeles för mycket att göra.
Antalet anmälda miljöbrott i Sörmland och Östergötland har ökat kraftigt under de senaste tre åren. Miljöåklagare Christer Pettersson i Eskilstuna säger nu till Sveriges Radio Sörmland att det beror på den nya miljöbalken, som innebär högre krav på myndigheter att rapportera till åklagare vid misstänkta miljöbrott. Idag har miljöåklagare Christer Pettersson 160 ärenden som ska utredas, vilket är tio gånger fler ärenden än för tre år sedan. Christer Pettersson anser att kraftfulla åtgärder nu krävs för att avlasta polis och åklagare. Exempelvis att det ska räcka med att kommuner och länsstyrelser ger syndande företag straff i form av böter om det miljöbrott företaget begått inte är allvarligt. Det skulle avlasta åklagare och polis, samtidigt som företagen ändå fick ett straff.