Trafikkontroller i Kalmar

Från och med idag och veckan ut kommer kalmarborna bevakas extra noga i trafiken. I centrala delarna kommer det finnas poliser som gör nykterhetskontroller, övervakar hastigheten och kontrollerar bältesanvändningen. Även cykeltrafiken ska bevakas mer än vanligt.
I slutet av Oktober blir det ytterligare en intensiv trafikövervakningsvecka i Kalmar tätort.