Sverige klarar inte kvoten

Sverige har under de senaste fem åren inte kunnat ta emot den kvot av flyktingar som man kommit överens om med FN:s flyktingorgan UNHCR.
Det beror bland annat på att om flyktingarna inte kommer till Sverige inom ett bestämt budgetår, så fryser platserna inne och ett nytt kvotår börjar. Det har medfört att ett tusental kvotflyktingplatser inte har kunnat utnyttjas under de senaste åren. Transporter från olika oroshärdar runt om i världen kan, enligt verket, inte planeras i detalj. Det innebär att flyktingar inte alltid når Sverige inom ett visst budgetår.