Kyrkopolitiker sökes i Malmbäck

Det kommer att bli två kyrkoval i Malmbäck i höst. Dels det ordnarie i september då man skall välja kyrkopolitiker till samfälligheten där bland annat Bodafors också ingår, dels ett extraval i mitten av november med val till Malmbäcks kyrkofullmäktige.
Anledningen till extravalet är - som vi berättat tidigare i Nyheterna - att Svenska kyrkan misslyckades med att hitta tillräckligt med kandidater till församlingsvalet. Arbetat med att hitta kandidater till extravalet startar inom kort, för misslyckas malmbäcksborna igen kommer kyrkan där att tvångsstyras från grannförsamlingen.