Spänt läge i Sollefteå

I Sollefteå har läget varit spänt dom senaste dagarna när det gått ut varningar om risk för höga vattenflöden.
På risön där sollefteå camping ligger har man gjort en del arbeten för att förhindra att vattnet kommer in. Man har även flyttat husvagnar från dom översvämmade områdena. Den största risken enligt räddningschefen Roland Andersson är i Ströms Vattudal och där en översvämmad faxälv skulle föra med sig vatten ner till Ångermanälven. Men fortfarande är läget stabilt där, enligt uppgifter nu på morgonen.