Torvproduktionens framtid oviss

Frågan om koldioxidskatt är avgörande för torvproduktionens framtid.
Om torven försvinner kommer den fossila förbränningen i inlandet att öka. Det hävdar Magnus Brandel vd för svenska torvproduscenters förening, med anledning av att framtiden för torven är oviss beroende på om det kommer att införas koldioxidskatt eller inte. Naturskyddsföreningen håller inte med, utan menar att man iställer för torv kan satsa på biobränsle och effektivisering. Å de som nu arbetar med torvproduktionen i inlandet kan ju bara byta bransch eftersom att biobränsle ofta finns i samma trakter som torv.